MỘT SỐ PLAYLIST XEM TV CHUẨN JSON

1:/ Playlist nhiều kênh việt nam và quốc tế: http://vietzdn.com/vmtv.json (Share bởi VMTV).

2:/ Playlist 1 số kênh đặc biệt : https://textuploader.com/dvna3/raw (Share bởi HisBoys)


(Video hướng dẫn cách thêm một bộ thư viện playlist vào GO IPTV)

*Nếu bạn có playlist muốn chia sẽ. Vui lòng email: [email protected]